Your browser does not support JavaScript!
106.03.11 106學年度繁星親師座談會
106.03.08 105-2期初系大會
105.12.01 105學年度新生創意合唱比賽
105.11.23 105學年度宿舍訪視
105.11.22 105-1企業導師演講暨諮詢~草屯療養院職能治療科李慧玲主任
105.11.18 105-1企業參訪~中港澄清醫院
105.09.05 105學年度迎新茶會
105.09.05~09.09 105學年度新生入學輔導
105.08.13 105學年度指考新生校園巡禮座談會
105.07.23 105學年度大學博覽會